Marjo Kaartinen

Marjo Kaartinen on kulttuurihistorian professori Turun yliopistossa. Hänen innostuksensa menneisyyttä kohtaan alkoi jo alakoululaisena. Kaartinen valmistui filosofian kandidaatiksi 1990, lisensiaatiksi 1993 ja väitteli filosofian tohtoriksi 1999. Väitöskirjassaan hän tutki Henrik VIII:n ajan Englantia.

Kaartisen myöhemmät tutkimusaiheet ovat olleet moninaisia ja vieneet rintasyövän historiasta rasismin historiaan. Hän on johtanut useita menestyksekkäitä tutkimushankkeita. Hänen erikoisalaansa on uuden ajan alun kulttuurihistoria, mutta hän on liikkunut ajallisesti myös modernimman ajan suuntaan. Spiritistinen istunto sai alkunsa Kaartisen Vera Hjeltin (1857–1947) ystäväpiiriin liittyvästä tutkimuksesta. Kaartinen on mukana myös laajassa Koneen säätiön rahoittamassa, dosentti Maarit Leskelä-Kärjen johtamassa tutkimushankkeessa Uuden etsijät, jonka osana Spiritistinen istunto on syntynyt.

Marjo Kaartinen on Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen. Tietokirjailijana hän on julkaissut useita kirjoja, muun muassa palkitun teoksen Neekerikammo. Kirjoituksia vieraan pelosta (k&h) sekä Arjesta ihmeisiin. Eliitin kulttuurihistoriaa 1500–1800-lukujen Euroopassa (Tammi). Hän oli yksi kiitetyn Maamme – itsenäisen Suomen kulttuurihistoriaa -teoksen (SKS) toimittajista. Teos oli Tietokirjallisuuden Finlandia -ehdokas.

Marjo Kaartinen valittiin vuoden tieteentekijäksi 2006 ja hän sai Villa Karon Pronssipantterin seuraavana vuonna.

Lisätietoa ja yhteystiedot professori Kaartisen kotisivulta Turun yliopistossa.