Tekijä

Marjo Kaartinen on kulttuurihistorian professori Turun yliopistossa. Hänen innostuksensa historiaan alkoi jo alakoululaisena. Kaartinen valmistui filosofian kandidaatiksi 1990, lisensiaatiksi 1993 ja väitteli filosofian tohtoriksi 1999. Väitöskirjassaan hän tutki Henrik VIII:n ajan Englantia.

Kaartisen myöhemmät tutkimusaiheet ovat olleet moninaisia ja vieneet rintasyövän historiasta rasismin historiaan. Hänen erikoisalaansa on uuden ajan alun kulttuurihistoria, mutta hän on liikkunut ajallisesti myös modernimman ajan suuntaan. Spiritistinen istunto sai alkunsa Kaartisen Vera Hjeltin (1857–1947) ystäväpiiriin liittyvästä tutkimuksesta. Kaartinen on mukana myös laajassa Koneen säätiön rahoittamassa, dosentti Maarit Leskelä-Kärjen johtamassa tutkimushankkessa Uuden etsijät, jonka osana Spiritistinen istunto on syntynyt.

Lisätietoa ja yhteystiedot professori Kaartisen kotisivulta Turun yliopistossa.